Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Hondengedragscoach Nina van Tilbeurgh

Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met me op.

 

Over mij

Wat leuk dat je mijn website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je mij via onderstaande gegevens bereiken.

Hondengedragscoach Nina van Tilbeurgh
KvK-nummer: 66258316
E-mailadres: info@ninavantilbeurgh.nl

 

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik
Voor- en Achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Straat, huisnummer, postcode en woonplaats.

Natuurlijk verwerk ik ook informatie die van belang is voor de uitvoering van de gedragscoaching van jouw hond, zodat ik een goed beeld heb van de situatie. Dit is bijvoorbeeld informatie over jouw gezinsopbouw en dagelijkse planning.

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?
Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf of van andere open bronnen verkregen.

 

Doeleinden

Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

 

Nieuwsbrief

Ik verstuur je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij mij bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. Ik verwerk daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. Ik bied onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Ik bewaar je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

 

Contactformulier of aanvraagformulier

Je kunt met mij contact opnemen via mijn contactformulier of door mijn aanvraagformulier in te vullen. Ik heb dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die ik op die wijze van jou heb verkregen te verwerken. De inhoud van het bericht, je naam en e-mailadres verwerk ik met het doel om op je bericht te kunnen reageren.

Gaan wij een samenwerking aan? Dan bewaar ik deze communicatie tot 6 maanden na het einde van het traject. Wanneer wij toch besluiten om geen samenwerking aan te gaan, verwijder ik deze communicatie direct zodra dat duidelijk is.

 

Uitvoering van de opdracht

Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Deze krijg ik bij het invullen van het intakeformulier. Ik verwerk persoonsgegevens om jou informatie toe te sturen, afspraken te maken en voor de uitvoering van de opdracht. Ook verwerk ik informatie die noodzakelijk is om een goed beeld te krijgen van jouw gezin, de hond, de situatie, de problemen en de aandachtspunten. Zo kan ik je het best van dienst zijn. Op basis van dit intakeformulier maak ik voor jou een trainingsplan. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet aangaan.

Gegevens die ik niet voor mijn wettelijke (administratie)plicht nodig heb, bewaar ik tot 6 maanden nadat het traject voltooid is. Zo kan ik na afloop van het traject nog eventuele vragen beantwoorden. Uiteraard zal ik gegevens ook verwijderen wanneer daarom verzocht wordt en ik de gegevens niet nog nodig heb voor de uitvoering van de overeenkomst, mijn gerechtvaardigd belang of vanwege mijn wettelijke (administratie)verplichtingen.

 

Facturatie

Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik bovendien jouw gegevens voor facturatie. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

 

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
Jouw gegevens worden gedeeld met de volgende partijen, waaronder mijn verwerkers:
Hosting van mijn website
Boekhouder
E-mailprogramma
Nieuwsbriefdienst
Betaaldiensten

Met mijn verwerkers heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Ik heb de door mij ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
Doorgifte derde landen
Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal heb ik gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door mij een e-mail te sturen.

 

Links

Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@ninavantilbeurgh.nl.

 

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

 

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

 

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

 

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

 

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

Klachten

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

 

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

 

Cookies van Facebook

Via deze website worden, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies Facebook geplaatst. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Deze cookies worden maximaal 26 maanden bewaard. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier: [https://www.facebook.com/policies/cookies/].

 

Social media

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
Instagram: [https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl]
LinkedIn: [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]
YouTube (Google): [https://policies.google.com/privacy?hl=nl]

 

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 

Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.